Användarvillkor

Webbplatsen är utvecklad av Swedish Orphan Biovitrum AB (nedan kallad Sobi). Sobi tillhandahåller denna webbplats inklusive information och material som finns på webbplatsen under förutsättning att du, användaren, godkänner användarvillkoren. Genom att gå in på eller använda webbplatsen bekräftar du att du har läst, förstått och accepterat användarvillkoren. 

Ansvarsfriskrivning

Information och material på denna webbplats tillhandahålls endast i informationssyfte. All medicinsk information är endast till för att informera och ersätter inte råd och rekommendationer från läkare eller annan vårdpersonal. Sobi gör rimliga insatser för att information och material på webbplatsen ska vara korrekt, komplett och aktuell men garanterar inte att innehållet är helt komplett eller korrekt. Du bekräftar och samtycker till att själv ta fullt ansvar för din användning av denna webbplats. I den mån lagen tillåter friskriver sig Sobi från allt ansvar för direkt, indirekt eller tillfällig skada, följdskada eller för andra specifika skadeersättningar, förluster eller andra skador som kan uppstå genom användning, oförmåga att använda eller tillit till befintligt material och befintlig information på webbplatsen. Sobi har rätt att när som helst och utan förvarning göra ändringar i information och material på webbplatsen.

Hyperlänkar  

Denna webbplats kan innehålla länkar till andra oberoende webbplatser som underhålls av tredje part och som Sobi inte har någon kontroll över. Alla länkar tillhandahålls som en tjänst för våra besökare, och Sobi har inget ansvar för innehållet på tredje parts webbplatser. Länkning till och besök på andra webbplatser via Sobis webbplats sker alltså helt på egen risk. 

Upphovsrätt

Allt innehåll på denna webbplats (inklusive, men inte begränsat till), text, bilder och foton skyddas av upphovsrätt och Sobi eller dess licenstagare har ensamrätt till informationen. Information och material får endast läsas, kopieras och laddas ner för eget bruk, aldrig för kommersiella ändamål. All annan användning, inklusive, men inte begränsat till, mångfaldigande, ändring, spridning, vidarebefordran eller försäljning, publicering av alla typer av information eller material från denna webbplats, i dess helhet eller delvis, är strängt förbjuden.

Varumärken 

Alla varumärken, logotyper och layoutobjekt på webbplatsen är registrerade eller oregistrerade varumärken till vilka Sobi, dess licenstagare eller annan tredje part har ensamrätt. Det är förbjudet att använda, ladda ner, kopiera eller sprida varumärken, logotyper eller layoutobjekt utan skriftligt tillstånd från dess ägare.

Cookies

Denna webbplats använder cookies för att Sobi ska kunna samla in information om användarens användning av webbplatsen. Cookies är små informationsenheter som lagras i minnet i användarens webbläsare. Sobi använder inte cookies i något annat syfte än det som beskrivs i avsnittet Användning av Cookies. Läs mer om användningen av cookies på denna webbplats.  

 

Användarvillkor

Webbplatsen är utvecklad av Swedish Orphan Biovitrum AB (nedan kallad Sobi). Sobi tillhandahåller denna webbplats inklusive information och material som finns på webbplatsen under förutsättning att du, användaren, godkänner användarvillkoren. Genom att gå in på eller använda webbplatsen bekräftar du att du har läst, förstått och accepterat användarvillkoren. 

Ansvarsfriskrivning

Information och material på denna webbplats tillhandahålls endast i informationssyfte. All medicinsk information är endast till för att informera och ersätter inte råd och rekommendationer från läkare eller annan vårdpersonal. Sobi gör rimliga insatser för att information och material på webbplatsen ska vara korrekt, komplett och aktuell men garanterar inte att innehållet är helt komplett eller korrekt. Du bekräftar och samtycker till att själv ta fullt ansvar för din användning av denna webbplats. I den mån lagen tillåter friskriver sig Sobi från allt ansvar för direkt, indirekt eller tillfällig skada, följdskada eller för andra specifika skadeersättningar, förluster eller andra skador som kan uppstå genom användning, oförmåga att använda eller tillit till befintligt material och befintlig information på webbplatsen. Sobi har rätt att när som helst och utan förvarning göra ändringar i information och material på webbplatsen.

Hyperlänkar  

Denna webbplats kan innehålla länkar till andra oberoende webbplatser som underhålls av tredje part och som Sobi inte har någon kontroll över. Alla länkar tillhandahålls som en tjänst för våra besökare, och Sobi har inget ansvar för innehållet på tredje parts webbplatser. Länkning till och besök på andra webbplatser via Sobis webbplats sker alltså helt på egen risk. 

Upphovsrätt

Allt innehåll på denna webbplats (inklusive, men inte begränsat till), text, bilder och foton skyddas av upphovsrätt och Sobi eller dess licenstagare har ensamrätt till informationen. Information och material får endast läsas, kopieras och laddas ner för eget bruk, aldrig för kommersiella ändamål. All annan användning, inklusive, men inte begränsat till, mångfaldigande, ändring, spridning, vidarebefordran eller försäljning, publicering av alla typer av information eller material från denna webbplats, i dess helhet eller delvis, är strängt förbjuden.

Varumärken 

Alla varumärken, logotyper och layoutobjekt på webbplatsen är registrerade eller oregistrerade varumärken till vilka Sobi, dess licenstagare eller annan tredje part har ensamrätt. Det är förbjudet att använda, ladda ner, kopiera eller sprida varumärken, logotyper eller layoutobjekt utan skriftligt tillstånd från dess ägare.

Cookies

Denna webbplats använder cookies för att Sobi ska kunna samla in information om användarens användning av webbplatsen. Cookies är små informationsenheter som lagras i minnet i användarens webbläsare. Sobi använder inte cookies i något annat syfte än det som beskrivs i avsnittet Användning av Cookies. Läs mer om användningen av cookies på denna webbplats.